GAS in eigen beheer nemen of de sanctionering extern laten verlopen?

Er zijn verschillende paden die gemeenten kunnen bewandelen wat betreft het beheer van GAS voor stilstaan, parkeren en doorgangen. We leggen eerst uit hoe een stad van observatie naar vaststelling gaat.

De observatie gebeurt via een vaststellende ambtenaar van de gemeente met een InTouch handcomputer. Er kan ook gekozen worden voor het automatiseren van het maken van observaties via ANPR-camera’s en een ScanCar via onze partner Rauwers. De observaties worden afgetoetst aan een digitaal systeem voor doorgangsvergunningen. Nadien worden de ongeldige vaststellingen (het voertuig mocht er wél aanwezig zijn) uit het systeem gehaald. De geldige vaststellingen worden door de vaststellend ambtenaar verrijkt met persoonsgegevens en tot een financieel dossier verwerkt via de InTouch software.

Nadien heeft een gemeente de keuze: verloopt de sanctionering via een externe partij zoals een intercommunale of in eigen beheer.

Extern beheer
Wanneer men voor de externe aanpak kiest, zal een externe sanctionerend ambtenaar de sanctionering en inning op zich nemen. Het voordeel is dat de gemeente geen eigen sanctionerend ambtenaar hoeft aan te stellen. Hier hangt echter een financieel kostenplaatje aan vast waarbij vaak 30 euro per GAS-sanctie afgeroomd wordt voor de verwerking.


Eigen beheer
Wanneer men GAS in eigen beheer neemt, stelt men een eigen sanctionerend ambtenaar aan. Dit kan een bestaand profiel zijn in de gemeente. Deze persoon neemt deze opdracht vaak deeltijds (20% van zijn of haar tijd) aan. Dit is mogelijk aangezien de InTouch GAS-software een groot deel van de handelingen automatiseert (behalve bijvoorbeeld het motiveren van ‘verweer’ van de burger als ‘gegrond’ of ‘ongegrond’). Het voordeel is dat men via InTouch software slechts 6 euro per GAS sanctie aan verwerkingsvergoeding betaalt en hiervoor een software-as-a-service krijgt met ondersteuning van ons Customer Care team krijgt.

Download hier de Mini gids Slimme Camera's en Gas voor Steden en Gemeenten

Eerst gebeurt de observatie via een vaststellende ambtenaar van de gemeente met een InTouch handcomputer. Er kan ook gekozen worden voor automatisatie van observaties via ANPR-camera’s en een ScanCar via onze partner Rauwers. De observaties worden afgetoetst aan een digitaal systeem voor doorgangsvergunningen. Nadien worden de ongeldige vaststellingen (het voertuig mocht er wél aanwezig zijn) uit het systeem gehaald. De geldige vaststellingen worden door de vaststellend ambtenaar verrijkt met persoonsgegevens en tot een financieel dossier verwerkt via de InTouch software.

Nadien heeft een gemeente de keuze: verloopt de sanctionering via een externe partij zoals een intercommunale of in eigen beheer.

EXTERN BEHEER

Wanneer men voor de externe aanpak kiest, zal een externe sanctionerend ambtenaar de sanctionering en inning op zich nemen. Het voordeel is dat de gemeente geen eigen sanctionerend ambtenaar hoeft aan te stellen. Hier hangt echter een financieel kostenplaatje aan vast waarbij gemiddeld 30 euro per GAS-sanctie afgeroomd wordt voor de verwerking.

EIGEN BEHEER

Wanneer men GAS in eigen beheer neemt, stelt men een eigen sanctionerend ambtenaar aan. Dit kan een bestaand profiel zijn in de gemeente. Deze persoon neemt deze opdracht vaak deeltijds (20% van zijn of haar tijd) aan. Dit is mogelijk aangezien de InTouch GAS-software een groot deel van de handelingen automatiseert (behalve bijvoorbeeld het motiveren van ‘verweer’ van de burger als ‘gegrond’ of ‘ongegrond’). Het voordeel is dat men via InTouch software slechts 6 euro per GAS sanctie aan verwerkingsvergoeding betaalt en hiervoor de volledige software-as-a-service alsook de ondersteuning van het Customer Care Team krijgt.

Astrid Thienpont

Lokale besturen krijgen grip op hun mobiliteitsbeleid en inkomsten door GAS in eigen beheer te nemen.

Astrid Thienpont
Astrid Thienpont Experte mobiliteitssoftware

Découvrez nos autres articles