Hoe software de verwerking van GAS-sancties ondersteunt

Lokale besturen kunnen hun mobiliteitsbeleid in eigen handen nemen. Dit hoeft geen moeilijk proces te zijn, als men kiest voor gebruiksvriendelijke software die de meeste handelingen voor verwerking automatiseert. Daarnaast zorgen digitale doorgangsvergunningen voor een breed draagvlak bij de burger. Als je meer wil lezen over het automatiseren van het maken van GAS-vaststellingen, klik hier.

De software voert een groot deel van de handelingen automatisch uit zoals bijvoorbeeld het verrijken van een vaststelling met persoonsgegevens dankzij een integratie met het DIV en het rijksregister. Daarnaast verloopt de documentenflow geautomatiseerd vanuit InTouch (van opstartbrief tot aanmaning) en kan men de brieven via de dienst Speos van bpost extern laten afprinten en voor aangetekend schrijven via track-and-trace opvolgen. Het verweer kan via de tijdslijn per vaststelling in de software aangevuld worden en behandeld worden door de sanctionerend ambtenaar. Escalatieprocessen naar de deurwaarder kunnen door InTouch of door de financiële dienst van de stad opgenomen worden. Ook bevat InTouch een diepe integratie met de meest gangbare boekhoudpakketten gebruikt door Belgische steden en gemeenten.

De filosofie van het platform bestaat uit het bundelen van de manuele handelingen zoals een ‘verweer’ van de burger die aandacht vergen van een vaststellend of sanctionerend ambtenaar via een productiviteitsdashboard. Dit dashboard geeft elke medewerker in een oogopslag weer waar zijn of haar aandacht naartoe moet gaan. Zodra alle taken op 0 staan, weet men dat alle taken behandeld zijn. Bovenaan deze pagina zie je hoe dit dashboard er uit ziet.

Astrid

Link slimme camera's met een digitaal loket voor vergunningen en creëer een breed draagvlak bij de burger

Astrid
Astrid Productexperte mobiliteitssoftware

Om een breed draagvlak te creëren naar de burger, werken veel gemeenten met digitale doorgangsvergunningen.

InTouch voorziet de burger van een digitaal loket waar men via itsme of de identiteitskaart kan inloggen. Dit digitaal loket verschijnt in de huisstijl van de stad op de website. Dit zorgt voor een persoonlijk communicatiekanaal met de burger. Dankzij een integratie met het rijksregister via MAGDA, herkent de software de woonplaats van de burger en kan men automatisch het recht op een aangevraagde doorgangsvergunning toekennen of afwijzen.

Ook kan de burger zijn of haar doorgangsvergunning eenvoudig aanvragen, betalen, beheren en verlengen via een ‘winkelmandje’ waar men het productoverzicht kan raadplegen. De nummerplaat kan in realtime aangepast worden wanneer men bijvoorbeeld met een vervangwagen rijdt. Dit kan met een administratieve kost gepaard gaan of een limiet van het aantal keer dat de nummerplaat gewijzigd kan worden.

Een doorgangsvergunning kan online betaald worden en wanneer deze bijvoorbeeld vervalt, kan men de burger automatisch een verlenging voorstellen via het voorkeurskanaal voor berichtgeving: e-mail of brief.

In dezelfde module kan je digitale gemeentelijke parkeerkaarten door de burger laten aanvragen. Lees hier hoe Stad Halle dit aanpakt!

Lees hier onze meest recente artikels