Waarom een stad beter zelf haar Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beheert

De voordelen van GAS in eigen beheer door de stad of gemeente zijn talrijk voor verschillende doelgroepen in en rond de stad.

Kwalitatieve voordelen

  • De stad heeft meer controle over de eigen inkomsten en het mobiliteitsbeleid. Het is ook mogelijk om het InTouch platform en de sanctionerend ambtenaar te delen met naburige gemeenten.
  • InTouch software automatiseert veel handelingen voor stadsmedewerkers. Het maken van vaststellingen kan geautomatiseerd worden door slimme camera's en scancars.
  • Via de handcomputer kan een vaststellend ambtenaar makkelijk in 1 adem handhaven (GAS én parkeerretributies-of belastingen).
  • De gemeente kan zonder tussenkomst van de politie kan handhaven en sensibiliseren. Zo wordt de politie ontlast.
  • Gepersonaliseerde communicatie met de burger én dus een groter draagvlak bij de burger. De gemeente kan dit koppelen aan een digitaal doorgangsvergunningenloket in de huisstijl van de stad.
Astrid Thienpont

Houd rekening met de hoge kosten die gepaard gaan met het uit handen geven van GAS-beheer.

Astrid Thienpont
Astrid Thienpont Productexperte

Een terugverdienmodel

In een straat met sluipverkeer, worden gemiddeld 50% van de voertuigen gesanctioneerd tijdens de eerste twee jaar. Nadien vermindert dit percentage doordat de camera’s voldoende visibiliteit en draagvlak gevonden hebben bij de burger naar 10%. Gemiddeld volgen uit een ANPR-opstelling voor sluipverkeer 3000 GAS-sancties per jaar. Vanaf 2000 GAS-sancties per jaar, zijn zowel extern beheer als eigen beheer een ‘nuloperatie’ voor de gemeente.

Dat is dus goed nieuws voor de stad of gemeente.

Alleen is het belangrijk om rekening te houden met de hoge variabele kost die gepaard gaat met het uit handen geven van het GAS-beheer. Dit zorgt ervoor dat de stad minder inkomsten uit zijn mobiliteitsbeleid ontvangt wanneer het aantal GAS-sancties stijgt.

Hier moeten de lokale besturen rekening mee houden gezien GAS voor snelheid in de zone 30 en 50 weldra een gemeentelijke bevoegdheid wordt, waardoor het aantal GAS-sancties snel kan stijgen.

Lees hier meer over het verschil tussen eigen en extern beheer van GAS.

Download hier de mini-gids Slimme Camera's en GAS voor steden en gemeenten.

Lees hier onze meest recente artikels